Hợp đồng điện tử đang là xu hướng trong chuyển đổi số

Tính Năng Hợp Đồng Điện Tử

Hợp đồng điện tử là cách giúp doanh nghiệp thay đổi phương thức ký kết truyền thống, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số không giấy tờ.

Tính năng cơ bản

 • Tạo lập hợp đồng – Trình phê duyệt – Trình ký số – Xử lý hợp đồng

 • Gửi thông báo, yêu cầu giao kết hợp đồng tới khách hàng thông qua hình thức điện tử: Email, SMS

 • Tùy biến tạo mẫu hợp đồng theo mẫu của doanh nghiệp, hoặc từ mẫu hợp đồng sẵn có trên hệ thống

 • Người dùng chủ động thiết lập sử dụng chữ ký cá nhân hay tổ chức khi thực hiện giao kết trên hợp đồng

 • Quản lý tài khoản truy cập và phân quyền cho từng người dùng. Hệ thống tự động update khi có thay đổi về chính sách

 • Người dùng chủ động thiết lập sử dụng chữ ký cá nhân hay tổ chức khi thực hiện giao kết trên hợp đồng

Tính năng cao

 • Áp dụng công nghệ xác thực hợp đồng điện tử trực tuyến, tránh làm giả hợp đồng
 • Xử lý chính xác số lượng hợp đồng điện tử lớn, liên tục 24/7/365

 • Quản lý dữ liệu theo mô hình tập trung hoặc phân tán phù hợp với đa dạng mô hình doanh nghiệp

 • Phương thức tích hợp đa dạng hợp đồng điện tử với các phần mềm quản lý sẵn có tại doanh nghiệp

 • Thực hiện phê duyệt, ký số hoặc xử lý nhiều hợp đồng tại cùng thời điểm một cách nhanh chóng, chính xác

 • Cổng ký tiện dụng, một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều điểm phát hành hợp đồng

Tài liệu cấu hình hợp đồng điện tử

Liên hệ tư vấn

Tư vấn viên sẽ gọi lại trong vòng 10 phút
hệ thống lỗi, vui lòng nhập lại

Tư vấn miễn phí! Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

AS SEEN IN