• Lập & Ký Duyệt hóa đơn điện tử 24/7 trên phần mềm Hóa Đơn Điện Tử
 • Chuẩn quy định của cơ quan Thuế
 • Chuẩn quy định của Luật pháp Việt Nam
 • Xuất báo cáo các tờ khai BC26/AC, GTGT định dạng XML theo chuẩn của Cơ quan Thuế.

BBG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ (Doanh Nghiệp)

Gói hóa đơn sử dụng
(ĐVT: Gói)
Phí duy trì
(ĐVT: 1 năm)
Phí hóa đơn theo số lượng Tổng tiền Ghi Chú
HD 100 – Gói 100 hóa đơn 600.000 135.000 735.000
 • Số lượng được chuyển sang năm sau dùng tiếp nếu chưa dùng hết trong năm.
 • Phí duy trì tính theo mỗi năm
 • Mẫu hoá đơn có sẵn miễn phí
 • Thiết kế mẫu hoá đơn riêng có phí
HD 200 – Gói 200 hóa đơn 600.000 270.000 870.000
HD 300 – Gói 300 hóa đơn 600.000 384.750 984.750
HD 500 – Gói 500 hóa đơn 600.000 573.750 1.173.750
HD 1000 – Gói 1000 hóa đơn 600.000 1.012.500 1.612.500
HD 2000 – Gói 2000 hóa đơn 600.000 1.620.000 2.220.000
HD 3000 – Gói 3000 hóa đơn 600.000 2.025.00 2.625.000
HD 5000 – Gói 5000 hóa đơn 600.000 3.037.500 3.637.500
HD 7000 – Gói 7000 hóa đơn 600.000 3.780.000 4.380.000
HD 10.000 – Gói 10.000 hóa đơn 600.000 4.725.000 5.325.000
HD 12.000 – Gói 12.000 hóa đơn 600.000 5.670.000 6.270.000
HD 15.000 – Gói 15.000 hóa đơn 600.000 7.087.500 7.687.500
HD 20.000 – Gói 20.000 hóa đơn 600.000 8.100.000 8.700.000
HD.Max – Gói sử dụng trên 20.000 600.000 (Liên hệ chi tiết)
CKS cho Hóa Đơn (không cần USB Token) Đơn vị tính Đơn giá Thuế VAT Thành tiền Ghi Chú
Chữ ký số gói 1 năm Gói 750.000 10% 825.00 Ký tối đa 10.000 lần
Chữ ký số gói 2 năm Gói 1.200.000 10% 1.320.000 Ký tối đa 20.000 lần
Chữ ký số gói 3 năm Gói 1.500.000 10% 1.650.000 Ký tối đa 30.000 lần
Mua ngay

BBG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ (Hộ Kinh Doanh)

Gói hóa đơn sử dụng
(ĐVT: Gói)
Phí duy trì
(ĐVT: 1 năm)
Phí hóa đơn theo số lượng Tổng tiền Ghi Chú
HD 500 – Gói 500 hóa đơn 600.000 405.000 1.005.000
 • Số lượng được chuyển sang năm sau dùng tiếp nếu chưa dùng hết trong năm.
 • Phí duy trì tính theo mỗi năm
 • Mẫu hoá đơn có sẵn miễn phí
 • Thiết kế mẫu hoá đơn riêng có phí
HD 1000 – Gói 1000 hóa đơn 600.000 675.000 1.275.000
HD 2000 – Gói 2000 hóa đơn 600.000 1.080.000 1.680.750
HD 5000 – Gói 5000 hóa đơn 600.000 2.025.000 2.625.500
HD 10.000 – Gói 10.000 hóa đơn 600.000 1.620.000 2.220.000
HD 10.000 – Gói 10.000 hóa đơn 600.000 (Liên hệ chi tiết)
Mua ngay
DOWNLOAD BÁO GIÁ CHI TIẾT

Mua CKS tặng Hoá đơn điện tử

Combo CKS 1: 2 năm CKS tặng 200 Hoá đơn

Combo CKS 2: 3 năm CKS tặng 300 Hoá đơn

Tư Vấn Ngay

nhận tư vấn thành công. cuộc gọi tới bạn trong vòng 30 phút
lỗi! vui lòng đăng ký lại

Tư vấn miễn phí! Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

AS SEEN IN